skip to Main Content

Knowledge Panel

Verbeter uw online reputatie met een Google-Knowledge Panel

U bent vast bekend met het kadertje rechts in de Google zoekresultaten dat u vertelt over een bedrijf, diens ‘verhaal’, oprichter en jaar van oprichting, aandelenkoers, verwante zoekopdrachten, etc. Los van dat dit kader erg informatief is voor diens (potentiële) klanten, ziet het er ook nog eens netjes uit als een bedrijf een dergelijk panel heeft. Gelukkig is het ook voor niet-bedrijven mogelijk om van deze reputatie-voordelen te genieten, Google biedt namelijk personen ook de mogelijkheid dit kader te creëren, een zogenaamd Knowledge Panel. In dit Knowledge Panel over u staan dan één of meerdere foto’s van u, een samenvatting van wat u zoal doet, hoe er contact met u opgenomen kan worden en één of meerdere link(s) naar uw socials.

Let op: een Knowledge Panel is iets anders dan een Google MyBusiness-kader. In een Google MyBusiness-kader worden de naam, adresgegevens en Google Reviews van een bedrijf en/of een specifieke vestiging zichtbaar gemaakt. Ook bij het beheer van deze kaders kunnen wij u helpen.

Uitstekende eerste indruk

Wanneer een net, informatief Knowledge Panel zichtbaar is in een zoekopdracht naar uw naam geeft dit een uitstekende eerste indruk; het ziet er professioneel uit en het straalt vertrouwen uit.

Uitstekende Eerste Indruk
Zelf Autoriteit

Zelf-autoriteit

U geldt als een van de informatiebronnen voor uw eigen Knowledge Panel. U kunt dus feedback geven en wijzigingen aanbrengen in uw eigen Knowledge Panel.

Verified-status

Een Knowledge Panel helpt bij het aanvragen van een verified-status (het ‘blauwe vinkje’) op verschillende sociale media.

Verified Status
Invloed Op Uw Zoekresultaten

Invloed op uw zoekresultaten

Omdat het Knowledge Panel een prominente positie inneemt op de eerste pagina van de Google-zoekresultaten zien (potentiële) klanten en andere nieuwsgierigen zo veel mogelijk uw eigen, door u gecontroleerde, zoekresultaten voordat zij zoekresultaten van derden over uw entiteit zien.

Wat zijn Knowledge Panels?

Entiteiten waarvan het materiaal in kennispanelen wordt gepresenteerd (zoals bekende personen of bedrijven) hebben zelf inspraak, dus Google geeft hen – u – ook de mogelijkheid om directe feedback te geven. Als gevolg daarvan zou een deel van de getoonde gegevens afkomstig kunnen zijn van gecertificeerde entiteiten die wijzigingen hebben voorgesteld in feiten op hun eigen kennispanelen.

Kennispanelen zijn informatievakken die op Google verschijnen wanneer u zoekt naar entiteiten in de Knowledge Graph (personen, plaatsen, organisaties en objecten). Ze zijn ontworpen om u een snel overzicht te geven van informatie over een onderwerp op basis van Google’s kennis van wat er beschikbaar is.

Kennispanelen worden automatisch gegenereerd en het materiaal dat erin wordt weergegeven, is afkomstig van verschillende bronnen op internet. Google kan samenwerken met gegevenspartners die gezaghebbende gegevens leveren over specifieke onderwerpen, zoals films of muziek, en die gegevens in sommige situaties integreren met informatie uit andere open webbronnen.

Afbeeldingen op het kennispaneel kunnen van verschillende plaatsen komen. Individuen die hun kennispaneel hebben geclaimd en een uitgelichte afbeelding hebben gekozen uit foto’s die op het internet beschikbaar zijn, zijn één bron. Andere foto’s zijn een voorbeeld van de resultaten van Google Afbeeldingen voor de entiteit en zijn automatisch afkomstig van het hele web (vooral wanneer er een verzameling van talrijke afbeeldingen is).

Google houdt op twee manieren rekening met veranderingen: rechtstreeks van de entiteiten die in het kennispaneel worden afgebeeld, en van algemene feedback van gebruikers. Kennispanelen worden automatisch bijgewerkt wanneer informatie op het web verandert, maar Google houdt ook op twee manieren rekening met wijzigingen: rechtstreeks van de entiteiten die in het kennispaneel worden afgebeeld, en van algemene gebruikersfeedback.

Onze ervaringen met het creëren van Knowledge Panels voor klanten

Wij kunnen personen en bedrijven voor wie Google niet automatisch een Knowledge Panel genereert helpen om alsnog een Knowledge Panel te creëren. Wij hebben in het verleden reeds Knowledge Panels voor klanten gerealiseerd, daarom kunnen wij de slagingskans tot realisatie ervan ook goed voor u inschatten – een Knowledge Panel is namelijk vooral voor publieke entiteiten (personen ne bedrijven) gereserveerd. Daarnaast kunnen wij door onze ervaring ook een goede inschatting maken van wat er nog nodig is voordat er een Knowledge Panel gecreëerd kan worden, denk hierbij aan extra publiciteit in gezaghebbende media. Ervaring leert dat Knowledge Panels ook bij kunnen dragen aan het verkrijgen van een ‘geverifieerde’/verified-status (het bekende ‘blauwe vinkje’) op verschillende sociale media.

Back To Top